Istorija sela Bobovo-bobovo23.jpgGeografski Položaj

 

 

 

 

 

Jedno je od najvećih sela u Srbiji a po broju stanovnika drugo je po veličini u Opštini Svilajnac.
Geografski gledano Bobovo je udaljeno od međunarodnog autoputa E 75 .15 km, a smešteno je sa leve i desne strane magistralnog puta Svilajnac - Petrovac Na Mlavi.
Bobovo odlikuju: plodna resavska ravnica i blaga brda sa kojih se sa zadovoljstvom mogu posmatrati Kučajske planine ,okolni visovi , Moravska i Resavska dolina kao i sam grad Svilajnac a pri dobroj vidljivosti ili u večernjim satima i Velika Plana kao i veliki deo teritorije susednih opština.
Najveći vrh u Bobovu je vrh pod nazivom"Čajuš"iznad pošte i njegova nadmorska visina iznosi 247 m.Pored ovog vrha Bobovo ima još tri velika vrha i to: Petlovo brdo 244 m,Golo Brdo 238 i Straža 233m nadmorske visine. Najniža tačka u Bobovu je reon Resava koja je na nadmorskoj visini od 123 m.
Do Bobova iz pravca Svilajnca se može doći magistralnim putem Svilajnac - Petrovac a idući tim putem Bobovo se nalazi 6.5 km od Svilajnca.Bobovo je povezano sa gradom Svilajncom i drugim resavskim putem i idući tim putem do centra gde se nalazi škola,dom kulture ,mesna kancelarija i crkva udaljenost je 7.5 km
Bobovo je selo naseljeno većinskim vlaškim stanovništvom. Krajem dvadesetog veka i početkom novog milenijuma u Bobovo dolaze zetovi i snajke iz okolnih Svilajnačkih
Bobovski atar iznosi oko 2800 hektara a graniči se sa atarima susednih sela :Kušiljevo , Viteževo, Dubnica ,Proštinac, Roćevac, Sedlare, Grabovac i Lukovica..Bobovo se prostire na skoro 28 km kvadratnih a najduži put koji vodi kroz Bobovo je od Viteževa u opštini Žabare do Sedlara u dužini od 15 km.  

Poreklo Stanovništva
Prema istorijskim podacima koje je objavila Srpska Kraljevska Akademija , Srpski Etnografski Zbornik iz 1930 godine u knjizi Jovana M. Mijatovića "Resava Naselja i Poreklo Stanovništva" govori se o podacima prikupljenim pre prvog svetskog rata do 1928 godine.Selo je tada nosilo naziv Bobova .
Citat iz knjige:
Bobovo - Selo na obema stranama Bobovskog Potoka, u koji se stiču dva bezimena potočića što silaze sa Golog Brda
Izvori su :Opštinski Kladenac i Tomin Kladenac
Delovi su hatara:Ćejuš, Pojenj ,Čekeriš, Mokreš Zavoje,Točkovac,Vlaški Potok, Veliko Polje, Smic, Bulinjak, Dos, Brdo, Stari Vinogradi, Vlajin Potok, Krake, Ključ (resavski) i Jaruga (resavska).
Selo se deli na rodove i ima 300 kuća a 17 rodova.Po predanju selo je ranije bilo na drugom mestu i zvalo se Trobovo.Njegovi su stanovnici pobili Turke i morali da se presele i promene ime selu, te ga nazovu Bobovo .Po drugom predanju selo je dobilo ime po bobu, a po trecem dobilo je ime po "bobijama"(humkama), kojih je nekad bilo.
U starim Vinogradima je staro groblje, za koje se misli da je "dzidovsko".Tu se prilikom riljana nalaze i urne s pepelom.U Sudovcu i Selištu ima zidina i rbina od starog posuđa kao i starih čekića (batova), kremena, noževa i dr.
Po predanju Bobova je zasnivana pre Kosova.Nekada je bila u Selištu bliže Resavi i tada se po svojoj prilici zvala Trobovo.Otuda se ovamo preselilo, u sklonitije mesto, zbog turskih naselja.Stanovnici su Vlasi.Jedan starac priča, da su oni ranije bili Srbi, pa su pobegli u Erdelj zbog Turaka, tamo se porumunili i odatle se povratili u staru postojbinu.
Računajući niz potoka u selu su kuće ovih rodova:Jankucići-Jovanovići-Paunovići(40 k., Sv.Arhanđel), došli iz Erdelja; Turkulovići(10 k.,Sv.Arhanđel), starinci (njhov predak je dugo služio Turčina, pa su ga zbog toga prozvali Turčinom); Ćosići (10 k., Sv.Arhanđel),došli iz Timoka kao Srbi, pa su se porumunili;Vidulovići (50 k., Sv.Jovan)došli iz Erdelja;Novakovići (20 k., Petkovica), došli pre 100 godina iz Lubnice (kod Zaječara).Novak njihov predak bio je kovač:Garaševići (40 k.,Petkovica),starinci; Gicići (10 k., Petkovica)došli iz Šetonje (požarevačke); Đurđevići(20 k., Sv. Jovan) Marinčići (20 k., Sv.Jovan) starinci; Prlići (40 k.,Sv.Jovan) starinci su i smatraju se kao jedn rod sa Maričićima i Đurđevićima; Miloševići-Stojići (20 k., Sv.Nikola)došli sa Timoka, sa Miloševićima ili Stojićima smatraju se kao rod;Dobromirovići (15 k., Sv. Nikola), došli iz Homolja; Živulovići (10 k.,Miholjdan ), ne zna se odakle su, ali se misli, da su iz Homolja; Markovići - Benjinarovići (10 k., Miholjdan), ne zna se odakle su, a sa Živulovićima se smatraju kao jedn rod; Pantelići-Stevanovići-Srećkovići (25 k.,Sv. Pantelija), starinci; Bulakovići (20 k., Sv.Arhanđel),došli iz Zlota.. Kraj Citata.
bobovo31.jpg Demografska Slika Stanovništva

Odlaskom naših ljudi u inostranstvo sedamdesetih godina naglo se promenila demografska slika stanovništva.Naši zaposleni u inostranstvu su tada pred svojim poslodavcima krili da imaju decu, kako im nebi poslodavci davali otkaze zbog dečjeg dodatka, koji su morali da plaćaju.Mnogi bračni parovi započinjući svoji život nisu kao nekada imali troje, četvoro i više dece, nego su ostavljali ili muško i žensko dete ili samo jedno dete.U dosta slučajeva bobovke su bile prinuđene da traže miradžije širom sveta, tako da danas imamo miradžije iz Rumunije, Bosne, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Konga a najveći broj ih je iz okolnih sela Svilajnačke opštine i ostalih gradova u Srbiji.Dolaskom miradžija kojih ima oko 50 u Bobovu pojavila su se i nova prezimena kao što su:Angelovski, Arsović, Antonijević, Savić, Zečević, Jović, Spasić, Aranđelović, Ljubičić,
Barbu, Dijabase, Mađo, Piljanović, Ristić, Hegedus, Marin, Lehači, Simić, Cuplja, Đekić, Kiorelu, Lućijan, Kričak, Kovačević, Đurić, Muminović, Đorić i ostali.
Radeći u inostranstvu sedamdesetih godina pojedini Bobovci su smatrali da deci treba davti moderna imena te samim tim imamo u Bobovu i strana imena kao što su:Lora, Žilber, Žaklina, Mišel, Karolina, Dionis, Ornela, Tara, Stefani. U poslednje vreme kao i danas moderno je deci davati prava srpska imena kao što su:Nikola, Mihajilo, Luka, Anastasija itd.    

bobovo30.jpgPrema podacima iz mesne kancelarije u Bobovu ima mešovitih brakova sa stanovništvom iz sledećih zemalja Rumunije 36, Bosne 21, Makedonije 7 Hrvatske 9, a imamo i mešane brakove sa državljanima Francuske, Nemačke, Crne Gore, Italije, Portugalije, Albanije,Amerike i Narodne Republike, Kongo.Najveći broj mešanih brakova vlaškog i srpskog stanovništva je iz okolnih naselja i grada Svilajnca kao i drugih gradova u republici Srbiji kojih ima ukupno 78, tako da se može zaključiti da je polovina mešovitih brakova od svih brakova u Bobovu.Poređenja radi 1973 godine Bobovo je imalo 730 domova sa oko 3.000stanovnika.Danas Bobovo ima 400 domova sa oko 2.000 stanovnika od kojih 50% živi u inostranstvu.Prema svim procenama u narednih dvadeset godina Bobovo će ostati umanjeno za najmanje 30% domaćinstava i stanovnika u njemu jer mnogi mladi pronalaze svoji život daleko od Bobova u zapadnim zemljama.Takođe poređenja radi broj učenika u osnovnoj školi u Bobovu 1958 godine je iznosio 282 učenika, dok ih danas ima samo 69.
Podaci koje imamo o broju rođeniih i broju umrlih Bobovaca od 1946 do danas su alarmantni i ukazuju na tiho nestajanje stanovništva Bobova.
Broj rođenih stanovnika od 1946 - 2007 godine je svega 1205 dok je broj umrlih stanovnika u istom periodu 2050

OBJEKTI JAVNOG ZNAČAJA NEKADA I DANAS

Za vreme kraljevine Srbije Bobovo je bila Opština, a u Bobovu koje je i tada su u Bobovu radile mnoge privatne radnje koje su većinom dolaskom komunizma oduzete ili ih je vreme progutalo.Skoro sva tadašnja privreda Bobaova je radila ovde u blizini Doma Kulture.Kako pamte stari Bobovci,na mestu današnjeg Doma Kulture pre drugog svetskog rata bila je kuća Jeremić Nikole koji je tada izdavao prostor za "Kolarsku Radnju Miroslava Mire Golubovića". Preko puta doma radila je kovačka radnja Vladimira Ilića a do nje i kovačka ranja kovačka radnja Gicić Nikole kojoj je prostor na korišćenje dao Dragutin Ilić.
Za vreme kraljevine Bobovo je imalo i mesarsku radnju vlasništvo Stojana Grujića koja je radila na prostoru iznad sadašnje zgrade mesne kancelarije.I krojačka radnja je postojala na mestu današnje pekare Klas, a vlasnik te radnje bio je Prlić Ilija iz Bobova.
U blizini Mesne Kancelarije sada staroj i oronuloj zgradi pored puta na kojoj i danas piše "Smrt Faašizmu" nekada je bila prodavnica vlasnika Srećković Nikole koja je kasnije pomerena pedesetak metara prema Sudovcu..Kafana vlasnika Ilić Josifa radila je do zgrade mesne kancelarije a druga kafana je bila u vlasništvu Obradović Radivoja i nalazila se preko puta sadašnje škole .U vremenu pre rata Bobovci su svoje imanje obrađivali zapregama tako da je za njihove potrebe tada postojala "potkivačka radnja Vidulović Dragutina koja je bila smeštena u gornjem delu sela.
Prva zemljoradnička zadruga u Bobovu osnovana je 1907 godine u kući Pavla Stepanovića koja se tada nalazila 100 m iznad doma kulture .
 • Škola u Bobovu
Stara Bobovska škola sagrađena je 1863 godine i nalazila se u blizini današnje javne česme .Zatim je 1888 godine Sagrađena novija škola, veća i modernije građena takođe odmah iznad česme .Kako su nam ispričali stari Bobovci posle drugog svetskog rata zbog velikog broja učenika nametnula se potreba za gradnjom nove škole i odluka je bila da se škola gradi u blizini današnje pošte, te otuda prostor na mestu sportskog igrališta nosi ime školskog prostora.Prema tvrdnji starijih ljudi na tom prostoru je 1962 godine iskopana zemlja i napravljena cigla za čije pečenje su meštani zaprežnim kolima dovezli ugalj iz sela Plažane kod Despotovca.Tada su napravljeni banketi sa ciglom i započeto je pečenje cigle za planiranu školu ali je radnik koji je čuvao ciglu, u pijanom stanju a uz nagovor nekih ljudi otvorio bankete nekoliko dana po potpaljivanju ciglane tako da je cigla ostala nepečena te je samim tim i propala gradnja škole u gornjem delu sela.
Škola je danas izdvojeno odeljenje pri osnovnoj školi "Jovan Jovanovć Zmaj" Svilajnac ,te nosi isti naziv kao i matična škola.Pre ovog naziva škola je nosila ime osnovna škola "Pavle Garašević" Bobovo.
Nekada je u Bobovskoj školi nastavu pohađalo 282 učenika a danas ih ima svega 69
Razlog je nizak natalitet kao i veliki broj dece u inostranstvu.
 • Dom Kulture
Dom kulture u Bobovu sagradjen je 1948 godine a prema recima starijh ljudi na izgradnji su bili angazovani meštani Bobova kroz radnu obavezu koja je tada bila na snazi. Prema rečima starijh ljudi kamen za temelj doma kulture iskopan je sa mesta gde se danas nalazi Bobovska deponija.U prošlosti na domu su nekoliko puta obavljani radovi :sa gornje strane doma je sklonjena zemlja koja je pravila veliku vlagu posebno na bini, bina je pkrivena crepom ,rađeno je i malterisanje doma sa spoljašnje strane, a u poslednje vreme u unutrašnjem delu doma urađena je nova elektro-instalacija rasveta kao i izolacija zidova sa fasadom. Zahvaljujući dobroj saradnji sa opštinskim rukovodstvom, ove 2007 godine izdvojena su velika sredstva iz opštinskog budžeta za uređenje doma kulture.
Opština Svilajnac je uplatila keramičke podne pločice kao i prateći materijal za njihovo postavljanje, dok je Mesna Zajednica Bobovo iz sredstava mesnog samodoprinosa izdvojila sredstva za radove na postavljanju istih.
Dom kulture je dobio i moderna ulazna vrata a u planu je i zamena vrata na svlačionici i prozora na domu kulture kao i sređivanje prostora ispred doma kulture.
 • Dom Zdravlja - Ambulanta
Sagrađena je 1979 godine.Nekada je u sklopu ambulante postojala i stomatološka služba kao i apoteka za lekove.Danas u Bobovu radi medicinsko osoblje koje služi za potrebe meštana Bobova, Proštinca i Dubnice.U letnjem periodu Bobovci su bili u situaciji da nemaju lekara u svojoj ambulanti.Na žalost ambulantu slabo održavaju oni kopji su za nju zaduženi pa prolaznik stiče utisak da Bobovci nisu dobri domaćini kada se vidi đubre oko ambulante , oronula fasada na objektu ili nepokošena trava i korov oko objekta.
 • Pošta
Danas Bobovo ima staru telefonsku centralu koja ne zadovoljava potrbe meštana. Pošta je stara preko 30 godina a novo vreme i digitalna tehnika zahtevaju i digitalnu centralu u Bobovu. Bobovci nemaju priliku da se preko ADSL-a povezuju na internet. Na žalost od izbora do izbora Bobovcima centralu obećavaju svi počev od republičkih pa do lokalnih kandidata za vlast. Do dana današnjeg Bobovci teško dobijaju pozvani broj ili često ostaju bez telefonskog signala.
 • Crkva u Bobovu
bobovo4.jpgOrganizacioni i građevinsko-crkveni odbor 19.10.1999. godine doneo je odluku da se podizanjem crkve započe odmah i to na donjoj lokaciji - kod Mesne kancelarije. Osvećenje crkve obavljeno je 10.11.1999 godine, a sa gradnjom se počelo već narednog dana 11.11.1999 godine. U crkvenoj porti zagrađe je i parohijski dom. U njemu se nalazi velika sala. Njegova izgradnja je počela septembra 2001 godine a završena je maja 2005 godine. Sala je osvećena 20. Juna 2005 godine. Podizanjem parohijskog doma i velike sale ponovo je pomogao veliki broj meštana Bobova. Javljali su se različiti predlozi, jedan je bio da crkva bude sagrađena u gornjem delu sela-kod pošte. Drugi je bio da crkva bude sagrađena u donjem delu-kod Mesne kancelarije. Do dogovora se nikako nije moglo doći pomoć je zatražena od opštinskih organa u Svilajncu, ali oni nisu želeli da drže ni jednima ni drugima. Jednostavno predstavnicima Mesne zajednice rečeno je: "O vašoj lokaciji morate da se dogovorite sami". Stanovnici Bobova su na izboru izabrali mešovite komisije iz shiv reona. Njihov zadatak je bio da idu od kuće do kuće kod svih meštana i da upišu novčana sredstva za jednu ili drugu lokaciju. Kada je to završeno sabrana su upisana sredstva, rezultat je bio sledeći: Za dojnu lokaciju-kod Mesne kancelarije bilo je upisano skoro dvostruko više sredstava nego za gornju lokaciju. Na žalost, umesto da se odmah otpočne sa gradnjom, nezadovoljni meštani zbog izabrane lokacije počeli su da sazivaju nove referendume, zborove, pa su tako uzalud prošle tri godine. O sakupljenog novca mogao se kupiti sam material za izgradnju. Novac je bio i za zvona koja su kasnije kupljena u Grčkoj. Tokom 2001 godine nastavljeno je malterisanje, zatim je postavljena stolarija i ikonostas. Crkva je time bila kompletno završena, trebalo je zatim obaviti njeno osvećenje. Ono je obavljeno 27. Maja 2001 godine i to od strane braničevskog episkopa dr. Ignjatija. Crkva je posvećena Svetoj Trojici.
 • Folklor
Kulturno-umetničko društvo u Bobovu osnivano je još 1947 godine. Program kud-a bio je raznovrstan. Igrale su se vlaške i šumadijske igre, kao i igre drugih delova Srbije. Pevale su se i pesme kao kako na vlaškom, tako i na srpskom jeziku, izvodili skečevi. Priredbe su izviđene u Bobovu, ali i u okolnim selima. Kud je bio aktivan sve dok su učitelji živeli u Bobovu kada su oni počeli da putuju u Svilajnac, a i odlaskom mnogih Bobovaca u inostranstvo, njegova aktivnost je znatno smanjena. Kud je radio povremeno, sa pauzama i po nekoliko godina. Posle dužeg perioda pauze u radu kud-a Bobova, desio se preokret. Na tradicionalnoj manifestaciji "Susreti sela" -Svilajnac 2003 godine učestvovala je mesna zajednica Bobovo, sa svojim kudom "Sveta Trojica". Tokom 2004 godine Bobovo je učestvovalo u manifestaciji "Susreti sela". Organizaciju i pripreme vodila je Slavica Garašević. Kako bi nastup učinila što lepšim, Slavica se izuzetno potrudila, išla je po Homolju i u Negotin da bi prikupila nošnju za takmičare.
Za prikazanu narodnu radinost Bobovo je osvojilo prvo mesto. Tada su prezentovane tri različite narodne nošnje, tj. Način odevanja moravsko-timočkih vlaha sa ovih prostora, kao i erdeljanska nošnja. Od 25. Februara 2007 kud Sveta Trojica je ponovo aktivan. Na njegovom čelu nalazi se Slavica Garašević. Oko Slavice se i ovaj put okupio veliki broj učenika. Već 22. marta 2007. godine, povodom seoske zavetine "Mladenci", održana je zajednička priredba sa kud "Mladost" iz Porodina. Ovo selo je u stvari bratska mesna zajednica sa Bobovom
 • Putna mreža Bobova
Zahvaljujući angažovanju meštana Bobova posebno mesnom samodoprinosu koji je aktivan oko 50 godina, kao i većinom dobroj saradnji sa Opštinom Svilajnac u Bobovu je izgrađeno 22 km asvaltnih puteva, nasuto 9 km makadamskih puteva.
Kroz Bobovo se ukrštaju mnogi putevi na kojiim na žalost skoro da nema saobraćajnih znakova , ni pored magistralnog puta Svilajnac-Petrovac ni pored puta koji kroz Bobovo vodi prema mesnim zajednicama Sedlare,Kupinovac, Subotica i dalje prema Busuru i Despotovcu.Zbog toga se u Bobovu često dešavaju saobraćajne nezgode u kojima na žalost stradaju i deca.Najkritičnija mesta su ukrštanje puta Sedlare - Svilajnac i Bobovo - Svilajnac u resavskom delu kao i opasna krivina odmah na izlazu iz Bobova prema Svilajncu gde se često dešavaju saobraćajne nesreće i gde je na žalost izgubljen jedan mladi život .
Do Bobova se iz pravca Svilajnca može doći novoizgrađenim asvaltnim putem.
na kojem zbog neiskopanih kanala za odvod vode pored puta kao i zbog velikog teretnog saobraćaja uskoro može doći do većih oštećenja .I sa seoskim putevima slična je situacija .U poslednih 7 godina kroz Bobovo je asvaltirano ili nasuto rizlom mnogo puteva, ali zbog lošeg odnosa prema zajedničkoj imovini često se dešava da prve veće kiše ili topljenja snega odnose puteve jer pored njih nema urađenih kanala za odvod ili su i oni koji su urađeni iskopani nepravilno tako da bedemi pored puta ne dozvoljavaju da voda odlazi u kanale.
 • Elektro Mreža
Kroz Bobovo je izgrađeno oko 100 km elektro mreže.Od toga 25 km je mreža visokog napona odnosno dalekovod, a 65 km je niskonaponska elektro mreža koja je preko 60% na betonskim stubovima. Samim ti što je Bobovo prostorno i po broju stanovnika veliko selo, broj trafo stanica je od nekoliko njih nakon drugog svetskog rata porastao na današnjih18 trafo stanica.Početkom novog milenijuma Bobovci su masovno uveli ili i danas uvode uličnu rasvetu tako da danas Bobovo ima preko700 uličnih sijalica, kada se selo posmatra u večernjim iz daljine liči na nekadašnji mali gradić.
 • Privreda Bobova
bobovo33.jpgUlazeći u Bobovo sa desne strane asfaltnog puta Svilajnac -Petrovac na Mlavi nalaze se društvo za trgovinu MIG Bobovo u sklopu kojeg radi MIG radio.Pogrebna oprema RAJ i cvećara LAZAREVIĆ.Na mestu nekadašnje kafane GALEB sada radi kafe BLU, a odmah do njega market AROMA Bobovo.Idući dalje pored puta posluju polj.apoteka MS Jovanović zatim restoran SUNCE, pekara DVA BRATA,GICIĆ KOMPANIJA sa svojim uslužnim objektima, u okviru kojih posluje bezinska pumpa STRAHI KOM.Sa leve strane puta posluju samousluga DUGA,GRUJIĆ nameštaj i GRUJIĆ profi, auto prevoznik Mićko Bobovac ,stovarište VLAJIĆ PROJEKT, kamenorezačka radnja MARMAKOVIĆ, strugara BULAKOVIĆ BRANISLAVA,i auto promet ĆOSIĆ.
U donjem delu sela rade bravarsko limarska radnja UKRAS Bobovo, bravarska radnja UNIVERZAL i radionice za izradu aluminujumske i pvc stolarije ALU-PLAST, i GILE,auto prevoznik Lacković Dragoljub, kao i prodavnica DUGA.U Resavskom delu Bobova rade ŽIVINARSKA FARMA JOVANOVIĆ, bezinska pumpa Gicić petrol i stolarska radnja Hrast, kao i preduzeće za iskop i transport građevinskog materijala Dragi trans Bobovo.
Naši privrednici osim pojedinih izuzetaka su se često odazivali na manje ili veće akcije i bili su nesebični u svom zalaganju.Ovo se posebno odnosi na autoprevoznike koji su nesebično zajedno sa autoprevoznikom Tomić Miloradom na poziv MIG radija nasuli kamenom teren kod pošte.
U Svilajncu uspešno rade prodavnica kod Dare,vulkanizerska radnja kod Paje, butik Veronika, i prodavnica Duga.dok u Švajcarskoj sa svojim preduzećem CUM NIKOLIĆ radi gospodin Božidar Nikolić koji je svojim nesebičnim zalaganjem doprineo da Bobovska škola dobije računare i da Bobovo predstavi na sajtu Bobovo Com.
 • Poljoprivreda Bobova
Zemljište u Bobovu je veoma plodno, a Boboovci su većinom vredni i radni ljudi.Bobovci održavaju svoju imovinu i vole da imaju velike poljoprivredne objekte štale, svinjce, šupe i garaže.Od svih poljoprivrednika sa svojim farmama izdvajaju se farma svinja Gicko,živinarska farma Jovanović u Bobovu i Porodinu kao i farme Slađana Perića i Dragana Ristića, ima još mnogo Bobovskih poljoprivrednika koji imaju pet ili više krava, ili se bave svinjarstvom, ovčarstvom, pilićarstvom ili nekom drugom granom poljoprivredne proizvodnje na svoj način.
 • Bobovski Običaji
bobovo39.jpgBobovci vole da se vesele posebno na svadbama kojih je na žalost sve manje, kao i na krštenjima,ispraćajima u vojsku kojih je takođe sve manje .U Bobovo vole da dođu profesionalni estradni radnici jer Bobovci po običaju vole da naprave velika slavlja o kojim a se dugo priča. Poslednjih godina na velikim slavljima estradne umetnike su pratili:Orkestar Dragana Todorović Žvakca,Orkestar Vidovci,Orkestar Joce Strižanca,Orkestar Borka Ugrinovića,Orkestar Boraka Radivojevića i ostali..
U Bobovu se poštuje kum, koji daje ime detetu, koji krštava i venčava i sa kojim se uvek treba držati daleko od svakih poslova koji bi mogli uticati na dobre odnose u kumstvu. Stariji ukućani se poštuju skoro do smrti, a retko stariji vode domaćinstvo do poslednjih dana. Bobovci svoje pokojnike sahranjuju na zajedničko Bobovsko Groblje a sve obrede vredno i tačno održavaju od davnina.Od Turskog vremena u Bobovu se išlo petkom na groblje i tada su i zadušnice davane.Danas Bobovci idu i petkom i subotom na groblje i posećuju svoje najmlije.Običaj vezan za pokojnike u Vlaškom narodu je i daća takozvana "Pomana"Postoje male i velike pomane koje se namenjuju pokojnicima do 7 godina .Pomane se ogledaju u određenoj količini posne ili mrsne hrane koja se postavlja oko u krug na kamaru poređanih lepinjica kao i u ostalom što čini deo ovog obreda a to je namenjivanje za pokojnika:odela, štapa, posuđa, kreveta ,novca, i slično.Bobovci mnogo cene svoje goste posebno ako su iz nepoznatih krajeva i uvek se trude da njihovi gosti budu zadovoljni i da odnesu lepe utiske. Posetite nas i uvericete se.